KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 25. Thời tiết

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 날씨[nalssi]thời tiết
 • 밖의 [bakkui]bên ngoài
 • 어때요? [Eottaeyo?]thế nào ?
 • [bi]mưa
 • 비(가) 내리다 [bi(ga) naerida]trời mưa
 • 바람 [baram]gió
 • 바람(이) 불다 [Baram(i) bulda]gió thổi
 • [nun]tuyết
 • 눈(이) 내리다 [nun(i) naerida]trời có tuyết, tuyết rơi
 • 맑다 [maktta]trong xanh
 • 아주 [aju]rất
 • 흐리다 [heurida]u ám
 • 좀 흐리다 [jom heurida]hơi u ám
 • 안개 [an-gae]sương mù
 • 안개가 자욱하다 [an-gaega jaukhada]sương mù dày đặc
 • 내일 [naeil]ngày mai
 • 어떨까요? [eotteolkkayo?]sẽ thế nào ?
 • 일기예보 [ilgi yebo]dự báo thời tiết
 • 맑을 거래요 [malgeul kkeoraeyo](Họ nói) Trời sẽ trong xanh.
 • 흐릴 거래요 [heuril kkeoraeyo](Họ nói) Trời sẽ u ám.
 • 공원 [gong-won]công viên
 • [gang]sông
 • 한강 [han-gang]sông Hàn
 • 유람선 [yuramseon]du thuyền
 • 타다 [tada]lên
 • 저녁 [jeonyeok]tối
 • 춥다 [chuptta]lạnh
 • 추울지도 몰라요 [Chu-uljjido mollayo.]Có thể trời sẽ lạnh
 • 두껍다(두꺼운) [dukkeoptta]dày
 • [ot]áo
 • 하나 [hana]một
 • 가져가다 [gajyeogada]đem theo
 • 괜찮아요 [gwaenchanayo]không sao
 • 더위 [deowi]cái nóng
 • 더위를 타다 [deowireul tada]không chịu được thời tiết nóng
 • 추위 [chuwi]thời tiết lạnh, cái lạnh
 • 추위를 타다 [chuwireul tada]không chịu được thời tiết lạnh
 • Bill :
 • 지금 밖의 날씨가 어때요?

  [Jigeum bakkui nalssiga eottaeyo?]

  Thời tiết bên ngoài thế nào?

 • Cheolsu :
 • 비가 내리고, 바람이 불어요.

  [Biga naerigo, barami bureoyo.]

  Trời mưa và gió.

 • 눈이 내려요.

  [Nuni naeryeoyo.]

  Hãy làm kiểu tóc duỗi cho tôi.

 • 아주 맑아요.

  [Aju malgayo.]

  Trời rất trong.

 • 좀 흐려요.

  [Jom heuryeoyo.]

  Trời hơi u ám.

 • 구름이 많이 꼈어요.

  [Gureumi mani kkyeosseyo.]

  Trời nhiều mây.

 • 안개가 자욱해요.

  [Angaega jawukeyo.]

  Sương mù dày đặc.

 • Bill :
 • 내일 날씨는 어떨까요?

  [Naeil nalssineun eotteolkkayo?]

  Thời tiết ngày mai sẽ thế nào?

 • Cheolsu :
 • 일기예보에서 내일은 맑을 거래요.

  [Ilgiyebo-eseo naeireun malgeul kkeoraeyo.]

  Dự báo thời tiết cho biết ngày mai trời sẽ đẹp.

 • Bill :
 • 그럼 내일은 여의도 공원에 가봐야겠군요.

  [Geureom naeireun yeo-uido gong-wone gabwayagekkunyo.]

  Vậy thì ngày mai tôi sẽ đến công viên Yoido.

 • 한강에서 유람선도 타보고 싶어요.

  [Han-gang-eseo yuramseondo tabogo sipeoyo.]

  Tôi cũng muốn đi du thuyền dọc sông Hàn.

 • Cheolsu :
 • 저녁에는 조금 추울지도 몰라요. 두꺼운 옷을 하나 가져가세요.

  [Jeonyeogeneun jogeum chu-uljjido mollayo. Dukkeo-un oseul hana ajyeogaseyo.]

  Tối nay có thể trời sẽ hơi lạnh. Nhớ mang theo áo dày nhé.

 • Bill :
 • 괜찮아요. 저는 더위는 많이 타지만 추위는 안타요.

  [Gwaenchanayo. Jeoneun deowineun mani tajiman chuwineun antayo.]

  Không sao. Tôi không chịu được trời nóng nhưng chịu được trời lạnh.