KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 16. Bưu điện

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 소포[sopo]bưu phẩm, gói hàng
 • 부치다[buchida]gửi (bưu phẩm)
 • 어디로[eodiro]đến đâu
 • 보내다[bonaeda]gửi
 • 저울[jeo-ul]cái cân
 • 위에(아래에)[wie(arae-e)]ở trên (bên dưới)
 • 올려 놓다(내려 놓다)[ollyeo nota(Naeryeo nota)]đặt lên (đặt xuống)
 • 내용물[naeyongmul]nội dung hàng
 • 킬로그램[killograem]Kilôgam
 • 걸리다[geollida]mất (bao lâu)
 • 얼마나 걸리죠?[eolmana geollijyo]Mất bao lâu?
 • 보통[botong]thường, thông thường
 • Các từ thường dùng ở bưu điện
 • 소포[sopo]bưu phẩm, gói hàng
 • 편지[pyeonji]thư
 • 엽서[yeopsseo]bưu thiếp
 • 우표[upyo]tem thư
 • 등기[deunggi]bảo đảm
 • 속달[sokttal]nhanh
 • 특급우편[teukkeup-upyeon]Bưu phẩm đặc biệt
 • 배달[baedal]đưa
 • 상자[sangja]hộp
 • 연하장(크리스마스 카드)[yeonhajjang(keuriseumaseu kadeu)]thiếp giáng sinh
 • 우편배달부[upyeonbaedalbu]người đưa thư
 • Mary :
 • 이 소포를 부치고 싶은데요.

  [sopo-reul buchigo sipeundeyo.]

  Tôi muốn gửi bưu phẩm này.

 • Nhân viên bưu điện :
 • 어디로 보낼 거죠?

  [Eodiro bonael kkeojyo?]

  Cô muốn gửi đến đâu ạ?

 • Mary :
 • 미국 LA로 보낼 거예요.

  [Miguk LA-ro bonael kkeoyeyo.]

  Đến Los Angeles, Mỹ.

 • Nhân viên bưu điện :
 • 소포를 저울 위에 올려 놓으세요.

  [Soporeul Jeowul wie olryeo noeuseyo.]

  Xin cô đặt bưu phẩm lên cân.

 • 내용물이 뭐예요?

  [Naeyongmuri mwoyeyo?]

  Bên trong bưu phẩm là gì ạ?

 • Mary :
 • 한국 도자기예요.

  [Han-guk Dojagiyeyo.]

  Đó là đồ gốm Hàn Quốc.

 • Nhân viên bưu điện :
 • 1.5 킬로그램입니다. 요금은 이만 원입니다.

  [Il-jjeom-o kilogeuraemimnida. Yogeumeun iman wonimnida.]

  Trọng lượng 1,5 kg. Cước phí là 20.000 won.

 • Mary :
 • LA까지 얼마나 걸리죠?

  [LA-kkaji Oelmana geollijyo?]

  Mất bao lâu bưu phẩm mới đến Los Angles ạ?

 • Nhân viên bưu điện :
 • 보통 일주일 정도 걸려요.

  [Botong iljju-il jeongdo geollyeoyo.]

  Thường thì mất khoảng 1 tuần.