KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 18. Du lịch-Phần 2

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 관광지[gwan-gwangji]địa danh du lịch
 • 비행기[bihaenggi]máy bay
 • 비행기로[bihaenggiro]đi bằng máy bay
 • 신라[silla]nhà nước Silla
 • 수도[sudo]thủ đô
 • 보다[boda]xem
 • 볼 만한 것[bol manan geot]thứ đáng xem
 • 특히[teukhi]đặc biệt
 • 유네스코[Yunesko]UNESCO
 • 지정(하다)[jijeong(hada)]chỉ định, công nhận
 • 세계 문화 유산[segye munhwa yusan]di sản văn hóa thế giới
 • 교통편[gyotongpyeon]phương tiện giao thông
 • 고속버스[gosokbeosseu]xe buýt tốc hành
 • 렌터카[renteoka]xe thuê
 • Các điểm du lịch chính của Hàn Quốc
 • 제주도[Jejudo]đảo Jeju
 • 한라산[Hallasan]núi Halla
 • 백두산[Baekdusan]núi Baekdu
 • 금강산[Geumgangsan]núi Geumgang
 • 경주[Gyeongju]Gyeongju
 • 설악산[Seoraksan]núi Seorak
 • 지리산[Jirisan]núi Jiri
 • 한려수도[Hallyeosudo]kênh Hallyeo
 • 용인 민속촌[Yongin Minsokchon]làng dân tộc Yong-in
 • 석굴암[Seokguram]Am Seokguram (Thạch Quất)
 • 불국사[Bulguksa]chùa Bulguksa
 • 첨성대[Cheomseongdae]Cheomseongdae (đài quan sát khí tượng)
 • 안압지[Anapji]Anapji (hồ nước có hình bản đồ nước Shilla)
 • 경복궁[Gyeongbokgung]cung Gyeongbok (Cảnh Phúc)
 • 덕수궁[Deoksugung]cung Deoksu (Đức Thọ)
 • 국립박물관[Gungnip-bangmulgwan]bảo tàng quốc gia
 • Bill :
 • 한국의 유명한 관광지는 어디 어디예요?

  [Hanguk-ui yumyeong-han gwan-gwangji-neun eodi eodiyeyo?]

  Những địa danh nào là điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 제주도, 설악산, 경주, 한려수도, 용인 민속촌이 유명해요.

  [Jejudo, Seoraksan, Gyeongju, Hallyeosudo, Yongin Minsokchoni yumyeong-haeyo.]

  Đảo Jeju, Núi Seorak, Gyeongju, kênh Hallyeo và làng cổYong-in là những địa danh nổi tiếng.

 • Bill :
 • 제주도는 어떻게 가요?

  [Jejudoneun oetteoke gayo?]

  Tôi có thể đi đảo Jeju bằng cách nào?

 • Hướng dẫn viên :
 • 서울에서 비행기로 한 시간 걸려요.

  [Seoureseo bihaenggiro han sigan geollyeoyo.]

  Đi bằng máy bay, mất khoảng một giờ từ Seoul.

 • Bill :
 • 경주는 어떤 곳이에요?

  [Gyeongjuneun eotteon gosieyo?]

  Gyeongju là nơi thế nào?

 • Hướng dẫn viên :
 • 신라의 수도인데 볼 만한 것이 많아요.

  [Silla-ui sudo-inde bol manan geosi manayo.]

  Gyeongju là thủ đô của triều đại Silla. Ở đó có rất nhiều thứ đáng xem.

 • 특히, 석굴암과 불국사는 유네스코가 지정한 세계문화유산이에요.

  [Teukhi, Seokguramgwa Bulguksaneun Yunesko-ga jijeong-han segyemunhwayusan-ieyo. ]

  Đặc biệt, có động Seokguram and chùa Bulguksa là những di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận.

 • Bill :
 • 교통편은 어떤 것이 있어요?

  [Gyotongpyeoneun eotteon geosi isseoyo?]

  Đi Gyeongju bằng phương tiện gì là thuận tiện nhất?

 • Hướng dẫn viên :
 • 기차나 고속버스, 렌터카를 이용할 수 있어요.

  [Gichana gosokbeosseu, renteoka-reul iyong-halssu isseoyo.]

  Anh có thể đi bằng tàu hỏa, xe khách tốc hành hay thuê ôtô.