KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 4. Đổi tiền

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • [don]tiền
 • 바꾸다[bakkuda]đổi
 • 얼마[eolma]bao nhiêu
 • [cheon]một ngàn
 • 달러[dalleo]đô la
 • 오늘[oneul]hôm nay
 • [il]một
 • [won]won
 • 맞다[matta]đúng
 • 즐겁다[jeulgeoptta]vui vẻ
 • 여행[yeohaeng]du lịch
 • Số đếm (mượn âm Hán) -phần I
 • [il]một
 • [i]hai
 • [sam]ba
 • [sa]bốn
 • [o]năm
 • [( r ) yuk]sáu
 • [chil]bảy
 • [pal]tám
 • [gu]chín
 • [sip]mười
 • [baek]một trăm
 • [cheon]một ngàn
 • [man]mười ngàn (một vạn)
 • 십만[simman]một trăm nghìn
 • 백만[baengman]một triệu
 • 천만[cheonman]mười triệu
 • [eok]một trăm triệu
 • Bill :
 • 돈 좀 바꿔 주세요.

  [Don jom bakkwo juseyo.]

  Anh(chị) làm ơn đổi cho tôi ít tiền.

 • Nhân viên ngân hàng :
 • 얼마를 바꿔 드릴까요?

  [Eolmareul bakkwo deurilkkayo?]

  Anh muốn đổi bao nhiêu?

 • Bill :
 • 천 달러만 바꿔 주세요.

  [Cheon dalleoman bakkwo juseyo.]

  Làm ơn đổi cho tôi một nghìn đô la.

 • 오늘 일 달러에 얼마예요?

  [Oneul il dalleo-e eolmayeyo?]

  Hôm nay 1 đô la trị giá bao nhiêu?

 • Nhân viên ngân hàng :
 • 일 달러에 1300 원이에요.

  [Il dalleo-e cheon-sam-baek-wonieyo.]

  Một đô la ăn 1.300won.

 • 자, 130 만 원입니다. 확인해 보세요.

  [Ja, baek-sam-simman-wonimnida. Hwaginhe boseyo.]

  Đây là 1 triệu 3 trăm ngàn won. Xin anh kiểm tra lại.

 • Bill :
 • 맞습니다. 감사합니다.

  [Masseumnida. Gamsahamnida.]

  Vâng, đúng rồi. Cám ơn anh.

 • Nhân viên ngân hàng :
 • 즐거운 여행되세요.

  [Jeulgeo-un yeohaeng doeseyo.]

  Chúc anh một chuyến du lịch vui vẻ.