KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 23. Thuê nhà

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • [jip]nhà, căn hộ
 • 구하다 [guhada]tìm kiếm
 • 알아보다 [araboda]xem
 • 월세 [wolsse]thuê theo tháng
 • 전세를 [jeonse]thuê dài hạn
 • [bang]phòng
 • 두 개 [dugae]hai cái, hai chiếc…
 • 2000만 원(이천만 원) [icheonmanwon]20 triệu won
 • 비싸다 [bissada]đắt
 • 너무 [neomu]quá
 • 보증금 [bojeunggeum]tiền đặt cọc
 • 교통 [gyotong]giao thông
 • 불편하다 [bulpyeonhada]bất tiện
 • 몇 층 [myeot cheung]tầng mấy, mấy tầng
 • 20층 건물 [isipcheung geonmul]tòa nhà 20 tầng
 • Số đếm
 • 한 개 [han gae]một cái
 • 두 개 [du gae]hai cái
 • 세 개 [se gae]ba cái
 • 네 개 [ne gae]bốn cái
 • 다섯 개 [daseot kkae]năm cái
 • 여섯 개 [yeoseot kkae]sáu cái
 • 일곱 개 [ilgop kkae]bảy cái
 • 여덟 개 [yeodeol kkae]tám cái
 • 아홉 개 [ahop kkae]chín cái
 • 열 개 [yeol kkae]mười cái
 • 열한 개 [yeol-han gae]mười một cái
 • 스무 개 [seumu gae]hai mươi cái
 • 서른 개 [seoreun gae]ba mươi cái
 • 마흔 개 [maheun gae]bốn mươi cái
 • 쉰 개 [swin gae]năm mươi cái
 • 예순 개 [yesun gae]sáu mươi cái
 • 일흔 개 [ireun gae]bảy mươi cái
 • 여든 개 [yeodeun gae]tám mươi cái
 • 아흔 개 [aheun gae]chín mươi cái
 • 백 개 [baekkae]một trăm cái
 • 천 개 [cheon gae]một nghìn cái
 • 만 개 [man gae]mười nghìn cái
 • 십만 개 [simman gae]một trăm nghìn cái
 • 백만 개 [baengman gae]một triệu cái
 • 천만 개 [cheonman gae]10 triệu cái
 • Đếm tiền
 • 십 원 [sibwon]10 won
 • 백 원 [baegwon]100 won
 • 천 원 [cheonwon]1.000 won
 • 만 원 [manwon]10.000 won (một vạn)
 • 십만 원 [simmanwon]100.000 won (mười vạn)
 • 백만 원 [baengmanwon]một triệu won
 • 천만 원 [cheonmanwon]mười triệu won
 • 일억 원 [ireogwon]một trăm triệu won
 • 일조 원 [iljjowon]một nghìn tỉ won
 • Bill :
 • 집 좀 알아보러 왔는데요.

  [Jip jjom araboreo wanneundeyo.

  Tôi đến đây để thuê nhà.

 • Trung tâm nhà đất :
 • 월세를 구하시나요? 아니면 전세를 구하시나요?

  [Wolssereul guhasinayo? Animyeon jeonsereul guhasinayo?]

  Anh muốn thuê theo tháng hay thuê dài hạn?

 • Bill :
 • 월세를 구합니다.

  [Wolssereul guhamnida.]

  Tôi muốn thuê theo tháng.

 • Trung tâm nhà đất :
 • 방 몇 개 있는 아파트를 구하십니까?

  [Bang myeokkae inneun apateureul guhasimnikka?]

  Anh tìm căn hộ có mấy phòng?

 • Bill :
 • 방 두 개짜리를 구합니다.

  [Bang du gaejjarireul guhamnida.

  Tôi đang tìm căn hộ có 2 phòng.

 • Trung tâm nhà đất :
 • 보증금 2,000만원에 80만 원짜리 물건이 있습니다.

  [Bojeunggeum icheon manwone palsimanwon-jjari mulgeoni isseumnida.]

  Tiền đặt cọc là 20 triệu won và tiền thuê một tháng là 800 nghìn won.

 • Bill :
 • 너무 비싼데요. 조금 더 싼 것은 없나요?

  [Neomu bissandeyo. Jogeum deo ssan geoseun eomnayo?]

  Đắt quá. Anh có cái nào rẻ hơn một chút không?

 • Trung tâm nhà đất :
 • 보증금 1,000만원에 70만 원짜리가 있습니다. 그런데 교통이 좀 불편합니다.

  [Bojeunggeum cheonmanwone chilsimanwon-jjariga isseumnida. Geureonde gyotong-i jom bulpyeonhamnida.]

  Có một căn hộ tiền đặt cọc là 10 triệu won và tiền thuê hàng tháng là 700 nghìn won. Nhưng giao thông hơi bất tiện.

 • Bill :
 • 괜찮습니다. 몇 층입니까?

  [Gwaenchansseumnida. Myeot cheung imnikka?]

  Không sao. Căn hộ ở tầng mấy ạ?

 • Trung tâm nhà đất :
 • 20층 건물에 18층입니다.

  [Isipcheung geonmure sip-palcheug imnida.]

  Tầng 18 trong tòa nhà 20 tầng.