KBS World Radio

Part1. Tìm hiểu tiếng Hàn Quốc > 2. Các nguyên âm kép và các phụ âm kép


ㆍCác nguyên âm kép :  

     

ㆍVí dụ :  
ㆍCác phụ âm kép :  


ㆍVí dụ :