KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 9. Điện thoại

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 전화[jeonhwa]điện thoại
 • 전화를 걸다[jeonhwareul geolda]gọi điện thoại
 • 여보세요[yeoboseyo]alô
 • 국제 전화(국내 전화)[gukjje jeonhwa(gungne jeonhwa)]điện thoại quốc tế (điện thoại trong nước)
 • 지불(하다)[jibul(hada)]trả tiền
 • 수신자[susinja]người nhận điện thoại
 • 수신자 부담[susinja budam]người nghe trả tiền
 • 번호[beonho]số
 • 말씀(하다)[malsseum(hada)]nói
 • 프랑스[peurangsseu]nước Pháp
 • 파리[pari]Pari
 • 끊다[kkeunta]ngắt, cúp máy
 • 기다리다[gidarida]chờ
 • 끊지 말고 기다리다[kkeunchi malgo gidarida]xin đừng cúp máy và hãy chờ.
 • 기다려 주세요[Gidaryeo juseyo]Xin hãy chờ
 • 통화중이다[tong-hwajung-ida]máy bận
 • 인터넷[inteonet]Internet
 • 이용[iyong]sử dụng
 • 마다[mada]mỗi, mọi
 • 전용회선[jeonyong hoeseon]đường dây riêng
 • 연결[yeon-gyeol]nối, liên kết
 • 시내전화(시외전화)[sine jeonhwa (si-oe jeonhwa)]điện thoại nội hạt (điện thoại ngoại tỉnh)
 • 먼저[meonjeo]đầu tiên
 • 누르다[nureuda]bấm
 • Tên các nước
 • 한국[Han-guk]Hàn Quốc
 • 베트남[Han-guk]Việt Nam
 • 독일[Dogil]Đức
 • 미국[Miguk]Mỹ
 • 러시아[Reosia]Nga
 • 말레이시아[Maleisia]Malayxia
 • 모로코[Moroko]Morocco
 • 스위스[Seuwisseu]Thuỵ Sĩ
 • 스페인[Seupein]Tây Ban Nha
 • 아르헨티나[Areuhentina]Ác-hen-ti-na
 • 영국[Yeongguk]Anh
 • 오스트리아[Oseuteuria]Áo
 • 인도네시아[Indonesia]Inđônêxia
 • 이집트[Ijipteu]Ai Cập
 • 일본[Ilbon]Nhật Bản
 • 중국[Jung-guk]Trung Quốc
 • 칠레[Chille]Chi lê
 • 프랑스[Purangsseu]Pháp
 • 호주[Hoju]Úc
 • Các thành phố
 • 서울[Seoul]Xơ-un
 • 도쿄[Dokyo]Tô-ky-ô
 • 워싱턴[Wosingteon]Oa-sinh-tơn
 • 뉴욕[Nyuyok]Niu-Oóc
 • 북경[Bukkyeong]Bắc Kinh
 • 상하이[Sang-hai]Thượng Hải
 • 파리[Pari]Pa-ri
 • 베를린[Bereullin]Béc-lin
 • 런던[Londeon]Luân đôn
 • 하노이[Ha-noi]Hà Nội
 • 카이로[Kairo]Cai-ro
 • 부에노스아이레스[Buenosseu-airesseu]Buê-nốt Ai-rét
 • 마드리드[Madeurideu]Ma-đơ-rít
 • 모스크바[Moseukeuba]Mát-xcơ-va
 • 자카르타[Jakareuta]Gia-các-ta
 • [Bin]Viên
 • 제네바[Jeneba]Giơ-ne-vơ
 • 요하네스버그[Yohanesbeogeu]Giô-han-nex-bớc
 • 테헤란[Teheran]Tê-hê-ran
 • 예루살렘[Yerusallem]Giê-ru-xa-lem
 • Bill :
 • 여보세요. 국제 전화를 걸고 싶은데요.

  [Yeoboseyo. Gukjje jeonhwareul geolgo sipeundeyo.]

  Alô. Tôi muốn gọi đi quốc tế.

 • Tổng đài :
 • 요금은 어떻게 지불하시겠습니까?

  [Yogeumeun eotteoke jibulhasikesseumnikka?]

  Quí khách sẽ trả cước thế nào ạ?

 • Bill :
 • 여기서 낼게요.

  [Yeogiseo nelkkeyo.]

  Tôi sẽ trả ở đây.

 • 수신자 부담으로 해 주세요.

  [Susinja budameuro hae juseyo.]

  Làm ơn cho tôi gọi dịch vụ người nghe trả tiền.

 • Tổng đài :
 • 번호를 말씀해 주세요.

  [Beonhoreul malsseumhae juseyo.]

  Quý khách hãy nói số đi ạ.

 • Bill :
 • 프랑스 파리 123-4567번입니다.

  [Peurangsseu pari il-i-sam-e sa-o-ryuk-chil-beon-imnida.]

  Gọi đi Pari, Pháp, số điện thoại là 123-4567.

 • Tổng đài :
 • 끊지 말고 기다려 주세요.

  [Kkeunchi malgo gidaryeo juseyo.]

  Xin quí khách cầm chờ máy.

 • 지금은 통화 중입니다.

  [Jigeumeun tong-hwa jung-imnida.]

  Hiện tại đường dây đang bận.

 • Bill :
 • 네, 알겠습니다. 인터넷을 이용할 수 있나요?

  [Ne, algesseumnida. inteoneseul iyong-hal ssu innayo?]

  Vâng, tôi biết rồi ạ. Tôi có thể sử dụng internet được không?

 • Tổng đài :
 • 네, 방마다 전용회선이 연결되어 있어요.

  [Ne, bangmada jeonyong-hoeseoni yeon-gyeol-doe-eo isseoyo.]

  Được ạ, mỗi phòng đều có đường internet riêng.

 • Bill :
 • 네, 고맙습니다.

  [Ne, gomapsseumnida.]

  Xin cám ơn.

 • 시내 전화는 어떻게 하죠?

  [Sine jeonhwaneun eotteoke hajyo?

  Gọi điện thoại nội hạt thế nào ạ?

 • Tổng đài :
 • 먼저 9번을 누르고, 원하시는 번호를 누르세요.

  [Meonjeo gu-beoneul nureugo, wonhasineun beonhoreul nureuseyo.]

  Quý khách hãy bấm số 9 trước, rồi hãy gọi theo số cần gọi.