KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 22. Mời sinh nhật

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 생일 [saeng-il]sinh nhật
 • 초대 [chodae]mời
 • 내일 [nae-il]ngày mai
 • 저녁 [jeonyeok]buổi tối
 • 시간 있어요? [sigan isseoyo?](Anh/Chị) có rỗi không?
 • [jip]nhà
 • 아, 그래요? [A, geuraeyo?]Ồ, vậy à?
 • 몇 시쯤 [myeossijjeum]khoảng mấy giờ
 • 부인 [bu-in]vợ
 • 함께 [hamkke]cùng nhau
 • 어서 오세요 [Eoseo oseyo.]Xin mời vào
 • 말씀 많이 들었어요 [Malsseum mani deureosseoyo.]Tôi đã được nghe nhiều về anh (chị).
 • (저는) 000라고 합니다 [(Jeoneun) 000rago hamnida.]Tên tôi là
 • 초대해 주셔서 감사합니다 [Chodaehae jusyeoseo gamsahamnida.]Cám ơn vì đã mời chúng tôi.
 • 생일(을) 축하하다 [Saeng-il(eul) chukahada]Chúc mừng sinh nhật
 • 선물 [seonmul]món quà
 • 멋진(멋지다) [meojjin(meojjida)]đẹp
 • 넥타이 [nektai]cà-vạt
 • 색상(색깔) [saekssang(saekkal)]màu sắc
 • 마음에 들다 [maeume deulda]vừa ý
 • 마음에 드세요? [Maeume deuseyo?]Anh có vừa ý không?
 • 제일 좋아하는 색 [jeil joahaneun saek]màu sắc thích nhất
 • 진수성찬 [jinsuseongchan]bữa tiệc thịnh soạn
 • 입에 맞다 [ibe matta]vừa miệng
 • 많이 드세요. [Mani deuseyo.]Xin hãy ăn nhiều nhé.(Xin hãy tự nhiên)
 • 정말 [jeongmal]thật sự
 • 맛있다 [masitta]ngon
 • 케이크 [keikeu]bánh
 • 촛불 [choppul]nến
 • 촛불(을) 켜다 [choppureul kyeoda]thắp nến
 • 촛불(을) 끄다 [choppureul kkeuda]tắt nến
 • 노래 [norae]bài hát
 • 노래 부르다 [norae bureuda]hát một bài hát
 • 사랑하는(사랑하다) [sarang-haneun(sarang-hada)]… yêu quý(yêu)
 • Cheolsu :
 • Bill, 내일 저녁에 시간 있어요?

  [Bill, nae-il jeonyeoge sigan isseoyo?]

  Bill, tối mai anh có rỗi không?

 • Bill :
 • 네, 있어요.

  [Ne, Isseoyo.]

  Có, tôi rỗi vào tối mai.

 • Cheolsu :
 • 그럼, 저희 집에 오세요. 내일이 제 생일이에요.

  [Geureom, jeohi jibe oseyo. Naeiri je saeng-iriyeyo.]

  Vậy, anh đến nhà tôi nhé. Ngày mai là sinh nhật của tôi.

 • Bill :
 • 아, 그래요. 몇 시쯤에 갈까요?

  [A, geuraeyo. Myeossijjeume galkkayo?]

  Ô, vậy ư? Mấy giờ hả anh?

 • Cheolsu :
 • 저녁 일곱시쯤 오세요.

  [Jeonyeok ilgopssijjeum oseyo.]

  Khoảng 7 giờ tối nhé.

 • 부인과 함께 오셔도 좋아요.

  [Bu-in-gwa hamkke osyeodo joayo.]

  Anh có thể đưa cả vợ đến.

 • Cheolsu :
 • 자, 어서 오세요. 제 아내입니다.

  [Ja, eoseo oseyo. Je anae-imnida.]

  Xin mời vào, đây là vợ tôi.

 • Sumi :
 • 어서 오세요. 말씀 많이 들었어요.

  [Eoseo oseyo. Malsseum mani deureosseoyo.]

  Xin mời vào. Tôi đã được nghe nhiều về anh.

 • Bill :
 • 안녕하세요. 빌 스미스라고 합니다. 초대해 주셔서 감사합니다.

  [Annyeong-haseyo. Bill Smith-rago hamnida. Chodaehae jusyeoseo gamsahamnida.]

  Xin chào. Tôi là Bill Smith. Cám ơn anh (chị) đã mời chúng tôi.

 • Mary :
 • 철수씨, 생일을 축하해요. 자 여기 생일 선물이에요.

  [Cheolsussi saeng-ireul chukahaeyo. Ja yeogi saeng-il seonmuriyeyo.]

  Chúc mừng sinh nhật Cheolsu. Đây là quà sinh nhật.

 • Cheolsu :
 • 아, 고맙습니다. 정말 멋진 넥타이군요.

  [A, gomapsseumnida. Jeongmal meojjin nektaigunyo.]

  Ồ, xin cảm ơn. Quả là một chiếc cà vạt rất đẹp.

 • Bill :
 • 색상이 마음에 드세요?

  [Saeksang-i ma-eume deuseyo?]

  Anh có thích màu này không?

 • Cheolsu :
 • 네, 제가 제일 좋아하는 색이에요.

  [Ne, jega jeil joahaneun segieyo.]

  Có, đây là màu tôi thích nhất.

 • Bill :
 • 진수성찬이군요.

  [Jinsuseongchanigunyo.]

  Quả là một bữa tiệc thịnh soạn!

 • Sumi :
 • 입에 맞으실지 모르겠어요.

  [Ibe majeusiljji moreugesseoyo.]

  Anh ăn có ngon miệng không ạ?

 • 많이 드세요.

  [Mani deuseyo.]

  Xin hãy ăn nhiều vào nhé.

 • Bill :
 • 정말 맛있네요.

  [Jeongmal masinneyo.]

  Cho tôi xem cái màu xanh.

 • 자 이제 케이크의 촛불을 끌 시간이에요.

  [Ja ije keikeu-ui chotppureul kkeul siganieyo.]

  Nào, bây giờ là lúc thổi nến sinh nhật.

 • 우리는 생일 축하 노래를 부를게요.

  [Urineun saeng-il chuka noraereul bureulkkeyo.]

  Chúng ta sẽ hát bài hát chúc mừng sinh nhật.

 • Bill, Mary, Sumi :
 • (합창으로) 생일 축하합니다.

  [Saeng-il chukahamnida.]

  Chúc mừng sinh nhật.

 • 생일 축하합니다.

  [Saeng-il chukahamnida.]

  Chúc mừng sinh nhật.

 • 사랑하는 철수씨의 생일 축하합니다.

  [Sarang-haneun Cheolsussi-ui saeng-il chukahamnida.]

  Chúc mừng sinh nhật Cheolsu yêu quý. Chúc mừng sinh nhật.