KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 19. Thuê xe

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 자동차 [jadongcha]ô tô
 • 빌리다 [billida]thuê
 • 어떤 [eotteon]nào
 • [cha]xe, ô tô
 • 중형차 [jung-hyeongcha]xe cỡ vừa
 • 며칠 [myeochil]bao nhiêu ngày
 • 이틀 [iteul]hai ngày
 • 면허 [myeonheo]bằng lái
 • 국제면허 [gukjjbằng lái xe quốc tế
 • 운전사 [unjeonsa]người lái xe, tài xế
 • 필요하다 [piryohada]cần
 • 하루 [haru]một ngày
 • 기사 [gisa]tài xế
 • 포함(하다) [poham(hada)]có, bao gồm
 • Cách đếm ngày
 • 하루 [haru]một ngày
 • 이틀 [iteul]hai ngày
 • 사흘 [saheul]ba ngày
 • 나흘 [naheul]bốn ngày
 • 닷새 [dassae]năm ngày
 • 엿새 [yeossae]sáu ngày
 • 이레 [ire]bảy ngày
 • 여드레 [yeodeure]tám ngày
 • 아흐레 [aheure]chín ngày
 • 열흘 [yeoreul]mười ngày
 • Bill :
 • 자동차를 빌리고 싶어요.

  [Jadongcha-reul billigo sipeoyo.]

  Tôi muốn thuê một chiếc xe.

 • Hướng dẫn viên :
 • 어떤 차를 원하세요?

  [Eotteon chareul wonhaseyo?]

  Ông muốn thuê loại xe nào ạ?

 • Bill :
 • 중형차면 좋겠는데요.

  [Jung-hyeongchamyeon jokenneundeyo.]

  Nếu được một chiếc xe du lịch cỡ vừa thì tốt.

 • Hướng dẫn viên :
 • 며칠 이용하시겠어요?

  [Myeochil iyong-hasigesseoyo?]

  Ông sẽ dùng xe trong mấy ngày ạ?

 • Bill :
 • 이틀이요.

  [Iteuriyo.]

  Trong hai ngày.

 • Hướng dẫn viên :
 • 국제 면허 있으세요?

  [Gukjje myeonheo isseuseyo?]

  Ông có bằng lái xe quốc tế không ạ?

 • Bill :
 • 아니오. 운전사가 필요해요.

  [Anio. Unjeonsaga piryohaeyo.]

  Không. Tôi cần một lái xe.

 • 하루 요금이 얼마예요?

  [Haru yogeumi eolmayeyo?]

  Tiền thuê xe một ngày là bao nhiêu ạ?

 • Hướng dẫn viên :
 • 기사 포함해서 12만원이에요.

  [Gisa pohamhaeseo sibiman wonieyo.]

  120.000 won một ngày cả lái xe.