KBS World Radio

Part1. Tìm hiểu tiếng Hàn Quốc > 3. Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm)3. Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm)

Trong tiếng Hàn, các phụ âm thường đứng đầu hoặc cuối một âm tiết.

Tiếng Hàn có 19 phụ âm, bao gồm cả các phụ âm kép và tất cả đều có thể đứng trước một nguyên âm.
Tuy nhiên chỉ có 16 phụ âm, trừ các phụ âm
, , là có thể đứng sau phụ âm trong một âm tiết.

Các phụ âm đứng cuối một âm tiết được gọi là “phụ âm cuối” (hay còn gọi là patchim).
Chỉ có 7 phụ âm đơn có thể đóng vai trò phụ âm cuối. Đó là
, , , , , , .