Tường thành Namhansanseong
(Nam Hán Sơn Thành)

Năm được chỉ định: Năm 2014

Tường thành Namhansanseong (Nam Hán Sơn Thành) là thành quách quân sự của triều đại Joseon (1392-1910), được xây dựng trên dải núi cách thủ đô Seoul 25 km về phía Đông Nam. Dải tường thành kiên cố dài 12 km vừa đóng vai trò là nơi lánh nạn của nhà vua trong trường hợp có biến cố, vừa là kinh thành tạm thời của đất nước.
Công trình này được xây dựng lần đầu tiên vào đầu thế kỷ VII và được xây dựng lại với hình dạng như ngày nay vào thế kỷ XVII thuộc đời vua Injo (Nhân Tổ), được mở rộng và tu sửa nhiều lần đến thế kỷ XIX. Tường thành Namhansanseong phản ánh kỹ thuật xây thành của Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời tiếp thu các kỹ thuật mới đa dạng để đối phó với những vũ khí du nhập từ phương Tây.
Được mở rộng từ thời đại Silla thống nhất, Namhansanseong đã tái hiện một cách tổng hợp những thay đổi về kỹ thuật quân sự, vũ khí theo dòng lịch sử từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX và đặc biệt hơn, người dân hiện vẫn đang sinh sống bình thường tại khu vực này.

Namhansanseong (Nam Hán Sơn Thành), hành trình trở thành di sản thế giới

Nguồn: Trung tâm di sản thế giới Namhansanseong

Tường thành Namhansanseong (Nam Hán Sơn Thành)

Nguồn: KBS

Close