Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản), chùa Haein (Hải Ấn)

Năm được chỉ định: Năm 1995

Palmandaejanggyeong (Bát vạn đại trường kinh) là tuyển tập 80.000 bản kinh khắc trên gỗ lời dạy của Phật, gửi gắm tấm lòng đồng tâm thỉnh cầu đức Phật của những Phật tử thời đại Goryeo, giúp đất nước chiến đấu chống lại quân xâm lược Mông Cổ trong thế kỷ XIII. Đại trường kinh này được cho là bản kinh khắc gỗ lâu đời nhất được bảo tồn cho đến ngày nay.
Khu bảo tồn Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản) được xây dựng tại chùa Haein (Hải Ấn) vào thế kỷ XIV để bảo quản Palmandaejanggyeong.
Đây là công trình kiến trúc được đánh giá là có thiết kế khoa học, cách bài trí các gian phòng và những ô cửa sổ có kích thước khác nhau giúp cho luồng gió tự nhiên được lưu thông một cách tối đa, giúp điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ vô cùng hiệu quả. Chính nhờ hệ thống thông gió tự nhiên đầy khoa học nên trong hơn 600 năm qua, những bản kinh gỗ được bảo toàn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời gian hay tự nhiên.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Palmandaejanggyeong (Bát vạn đại trường kinh), kho tàng cội nguồn của dân tộc Hàn

Nguồn: KBS

Palmandaejanggyeong (Bát vạn đại trường kinh)/Chùa Haein (Hải Ấn) ở Hapcheon/Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản)

Nguồn: KBS

Chùa Haein (Hải Ấn) ở Hapcheon Janggyeong Panjeon (Điện Tàng kinh bản)

Nguồn: Cổng thông tin di sản văn hóa quốc gia

Close