Jongmyo (Tông Miếu)

Năm được chỉ định: Năm 1995

Jongmyo (Tông Miếu) là ngôi đền thờ bài vị các bậc đế vương và hoàng hậu trong vương triều Joseon, đóng vai trò là cội nguồn lịch sử 500 năm của triều đại Joseon. Jongmyo là công trình tôn vinh tầm quan trọng của chữ "Hiếu", một trong những đạo lý cơ bản của Nho giáo, là nền tảng thống trị đất nước của triều đại Joseon. Những nghi lễ thờ cúng tổ tiên tại Jongmyo do chính các đời vua Joseon chủ trì mang sứ mệnh lưu truyền văn hóa tế lễ tôn nghiêm của triều đại Joseon và là tấm gương của muôn dân về chữ “Hiếu”.
Sự bài trí các gian thờ, phân bổ không gian tại Jongmyo vừa thể hiện tính trang trọng, uy nghi, vừa toát lên vẻ đẹp thanh thoát, linh thiêng. Bên cạnh đó, nhạc tế lễ Tông Miếu và các điệu múa Ilmu (Dật vũ), các nghi lễ được cử hành và lưu truyền tại Jongmyo từ đời vua Taejo (Thái Tổ) triều đại Joseon cho đến tận ngày nay, cũng góp phần nâng tầm giá trị văn hóa của khu Jongmyo này.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Jongmyo Jeongjeon (Chính điện ở Tông Miếu)

Nguồn: KBS

Jongmyo Jeongjeon (Chính điện ở Tông Miếu)

Nguồn: Cổng thông tin di sản văn hóa quốc gia

Close